ကဗ်ာ၊ စာမ်ား ဖတ္ရွဳရာဝယ္

Posted by Zay / on 02/17/2011 / 0 Comments

Categories: !!!

ပဏာမ စကားပလႅင္ ခံလိုသည္။ ဆရာ ဦးေရႊေအာင္ ( ဝဋံသကာ နွင့္ သိေရာမဏိ ) ၏ စာဖတ္သူမ်ား စာအုပ္ က်ေနာ္ လက္ဝယ္ေရာက္သည္မွာ ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ဒုတိယ ပို႔စ္သည္ ယင္းစာအုပ္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ျဖဴစင္ေသာ ၊ျငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ မာန္မာနမပါေသာ ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဟုေခၚသည့္ ပညတ္ နယ္ပယ္မွ ကင္းလြတ္ေသာ အသိဥာဏ္ ရရွိေစေရးကို ဦးတည္၍ စာေပခ်စ္သူ အမ်ားစုက စာေပအစုစုတို႔ကို ဖတ္ရွဳၾကသည္။ ေလ့လာ ဆည္းပူးၾကသည္။ မည္သည့္စာေပ ၊လကၤာ၊ ကဗ်ာ ကိုမဆို ( ယုတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျမတ္သည္ ၊ အဂၤါရပ္ ညီညြတ္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ မညီညြတ္သည္ ျဖစ္ေစ ) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဘဝအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာေပဟူသည္ ဖတ္ရွဳေသာ သူ၏ နွလံုးသြင့္ သင့္တင့္မႈ ၊ မသင့္တင့္မႈ ( ေယာနိေသာ မနသိကာရ နွင့္ အေယာနိေသာ မနသိကာရ ) ေပၚသာ မူတည္သည္ ဟု ဆရာ့စကားမွတ္သားခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအသိကို ( က်ေနာ့လို လူပိန္း သာမည အတြက္ ) အျပန္အလွန္ အျပင္းအထန္ ဖတ္ရွဳနွလံုးသြင္းသည့္တိုင္ ဆယ္စုနွစ္ တစ္ခုမ်ွ ျဖတ္သန္းျပီးမွ ရခဲ့ရသည္ ။ ယင္းအေတြး အခ်ိဳ႕တစ္စိတ္တစ္ဝက္ ကို ပထမပို႔စ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး၊ က်ေနာ့္အေတြးသက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုပါသည္။ ဒုတိယ ပို႔စ္မွာ ဦးေရႊေအာင္၏ စာဖတ္သူမ်ား မွ သင့္ေလ်ာ္ရာ ကူးယူထားျခင္း ျဖစ္ျပီး ဒုတိယ ပို႔စ္အေပၚ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နွလံုးသြင္းျပီးမွ ပထမပို႔စ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းတို႔သည္ မသင့္ေတာ္ ၊ မေလ်ာ္ကန္ ပါက - မသိသားဆိုးဝါးေသာ က်ေနာ္၏ နံုဖ်င္းေသာ အျပစ္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

( စာဖတ္သူမ်ား တြင္ - ဗုဒၶဘာသာတရားအေပၚအေျခခံ၍ တင္ျပအပ္သည့္အေလ်ာက္ အခ်ိဳ႕ေလးနက္ရေသာ ေနရာမ်ား၌ ပါဠိစကားလံုးမ်ား မေရွာင္သာ၍ ထည့္သြင္းထားရသည္ကို သည္းခံေစလိုပါသည္။ )

 


က -ဗ်-ာ

မႈန္ယိုေရးဖြဲ႔ တိုင္း ကဗ်ာမဟုတ္။
ဖြင့္အံေရးဖြဲ႔တိုင္း ကဗ်ာ မဟုတ္ ..
ကာရန္မညီတိုင္း ကဗ်ာမဟုတ္..။ ဟူေသာ ေခတ္က လြန္ခဲ႔ပါျပီ။

ေရွးေဟာင္းျပတိုက္မွာ ဖုန္တက္ေနေလာက္ျပီ။

ကဗ်ာ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရကို အဘိဓါန္မ်ား ဖြင့္ဆိုႀကရာတြင္

စကားလံုးအနက္ + သဒၵါတို႔ကို
စနစ္တက်တြဲစပ္ထားေသာ၊ တြဲသီထားေသာ ပုဒ္တစ္မ်ိဳးေယာင္ေယာင္ ဖြင့္ျပႀကပါလိမ့္မည္။
ယင္း အယူအဆေဟာင္းမ်ားကို လက္ကိုင္ထားမေနသင့္ေပ။

က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔သံုးစြဲေနရသည္႔
စကားလံုးမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ၊
က်ေနာ္တို႔ ခံယူထားႀကသည့္
ဘာသာစကား သဒၵါနွင့္ အနက္တို႔သည္လည္း ေကာင္း
ခံစားခ်က္နွင့္ ျဖစ္ရပ္တို႔ကို ရည္ညႊန္းျပဆိုရန္သာ အသံုးခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။
လူသားတို႔ ဖန္တီးထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကိုဖန္တီးလိုေသာ သူတစ္ေယာက္သည္
ယင္း စကားလံုးတို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္၍ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ေနရသည္ ဆိုလ်င္
၎၏ စိတ္ခံစားမႈ ၊ အာရံု၀င္စားမႈသည္
ကဗ်ာ ဆိုသည္ ့ ယင္းစာပိုဒ္ငယ္ေလးအတြင္းသို႔
ေကာင္းမြန္စြာ ေရာက္ရွိနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

မိမိကုိယ္ကိုယ္အတြက္ တစ္ကိုယ္တည္းေရးဖြဲ႔သည္ျဖစ္ေစ။
တပါးသူအတြက္ ဖြင့္ဟ၍ ေရးဖြဲ႔သည္ျဖစ္ေစ ။
ကဗ်ာသည္ ခံစားမႈ အစုအေပါင္းသာ ျဖစ္ေႀကာင္း မေမ့အပ္ေခ်။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကဗ်ာ ၊ စာေပတို႔သည္
စာေရးသူ ၊ ကဗ်ာဆရာ၏ လက္စြမ္းေပၚမူတည္၍ ရသေျပာင္ေျမာက္လာရေသာ္လည္း
အခ်ိဳ႕ေသာ ကဗ်ာ၊ စာေပမ်ားကား ...
မသိသား ဆိုး၀ါးေသာ စာဖတ္သူမ်ားေႀကာင့္ အရာမထင္ျခင္းလည္း ရွိတတ္သည္။

ဆိုလိုသည္ မွာ
ကဗ်ာစာေပတစ္ပုဒ္`၏ ေကာင္း ျခင္းနွင့္ ဆိုးျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္
စာေရးသူ ၊ကဗ်ာဆရာေပၚ၌ လံုး၀အမွီသဟဲ မျပဳေႀကာင္း သိေစခ်င္သည္။

စာရွဳသူ (၀ါ) စာဖတ္သူ၏ ဥာဏ္ရည္ အဆင့္အတန္းေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း ၊
စာဖတ္သူ၏ ပစၥကၡ စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း ၊
စာဖတ္သူ၏ ဥပါဒါန္ အစြဲအလမ္းေပၚမူတည္၍ လည္းေကာင္း
၎ဖတ္ရွဳေသာ ကဗ်ာ၏ တန္ဖိုးသည္
၎စာဖတ္သူ၏ နွလံုးအိမ္၌ အရိပ္ထင္ေနေပလိမ့္မည္။

အတိုခ်ံဳး၍ ဆိုရလ်င္
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္တည္ရာတြင္
မိမိခံစားခ်က္အတိုင္း
နွလံုးအိမ္မွသြန္က်လာသည့္အတိုင္း
အမိအရ ေရးဖြဲ႔လိုက္ျခင္းသာ အဓိကျဖစ္ျပီး ကာရန္ညီျခင္းမညီျခင္း
ဂိုဏ္းေဒါသ သင့္ျခင္းမသင့္ျခင္းတို႔သည္
ကဗ်ာေရးသူ၏ အရာမဟုတ္ပဲ
သုေတသီ ( သို႔မဟုတ္ ) ေ၀ဖန္ေရးသမားတို႔၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေႀကာင္း သိအပ္သည္။

ထို႔ေႀကာင့္ မိမိ၏ ခံစားခ်က္အတိုင္း ရဲရင့္ေသာ သူသည္ ကဗ်ာေရးသူ မည္သည္။
မိမိကုိယ္ကို မိမိ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ျခင္းျဖင့္ ကဗ်ာ ဆရာေကာင္းျဖစ္လာနိုင္ပါလိမ့္မည္။
သို႔ဆိုလ်င္ ကဗ်ာသည္ သီးျခားေလ့လာေနရေသာ အရာတစ္ခုမဟုတ္ေႀကာင္း သိျမင္သည္နွင့္တျပိဳင္နက္
ကဗ်ာကို ေရးတတ္ျခင္း ၊ မေရးတတ္ျခင္း
ကဗ်ာ ဟုတ္ျခင္း မဟုတ္ျခင္း ၊
စစ္ျခင္း မစစ္ျခင္း၊ ညီျခင္း မညီျခင္း က႑မ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္သြားပါလိမ့္မည္ ။


စာဖတ္သူမ်ား အေၾကာင္း

 

စာဖတ္သူမ်ားကို အမ်ိုဳးအစားခြဲျခားလ်င္ ...စာကို ေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူ ၊ စာကိုရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူ ၊ စာကို ေရွ႕ ကႀကိဳ၍ ဖတ္သူ..ဟူ၍ သံုးမ်ိုုဳးခြဲ နုိင္ေႀကာင္းေတြ႕ရသည္ ။ စာကို ဖတ္ေသာအခါ စာ၏ သဒၵ ါအနက္ကိုသာ သိျပီး သဒၵ ါနက္အတိုင္ း ခံယူက်င့္သံုးေသာ စာဖတ္သူမ်ားကို စာကို ေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူမ်ား အမိ်ဳး အစား၌ ထည့္သြင္းပါသည္ ။ စာ၏ သဒၵ ါအနက္ကို ေဖာက္ထြင္း၍ စာေရးသူ၏ ေစတနာ ၊ စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ စာေရးသူ၏ နွလံုးသြင္း ကို သိျပီး ယင္းအတိုင္း ခံယူက်င့္သံုးေသာ စာဖတ္သူမ်ားကို စာကိုရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူမ်ား အမ်ိဳးအစား၌ ထည့္သြင္း ပါသည္ ။စာေရးသူ၏ ေစတနာ ၊ စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ စာေရးသူ၏ နွလံုးသြင္းကို ထြင္းေဖာက္၍ စာ၏ အနတၱအနက္တိုင္ေအာင္ သိျပီး ယင္းအတိုင္း ခံယူက်င့္သံုးေသာ စာဖတ္သူမ်ားကို စာကိုေရွ႕ ကႀကိဳ၍ ဖတ္သူမ်ား အမ်ိဳးအစား၌ ထည့္သြင္းပါသည္ ။

စာကိုေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူမ်ားနွင့္ စာကို၇င္ေပါင္တန္း၍ ဖတ္သူမ်ားသည္လည္း ေလာက ၏ အစီးအပြားအတြက္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ႀကသူမ်ားျဖစ္ႀကသည္ မွန္ပါ၏ ။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ ႀကရင္း ေဆာင္ရြက္ႀကသူမ်ား၏ သႏၱာန္၌ တပ္မက္မႈမ်ား ၊ ေမာက္မာမႈမ်ား ၊ ငါတေကာေကာ မႈမ်ား ပြား၍ ပြား၍ လာတတ္ပါသည္ ။ ထို႔ေႀကာင့္ ယင္းတုိ႔ကို တတ္နုိင္သမွ် ပယ္သတ္နုိင္ရန္ အလို႔ငွာ စာကို ဖတ္ေသာအခါ စာ၏ အနတၱ အနက္တိုင္ သိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္ ။ အမွန္အားျဖင့္ အားလံုးေသာ ဓမၼ တို႔သည္ အနတၱခ်ည္းသာတည္း ..ဟုေဟာထားပါလ်က္ ယင္းအတိုင္း မသိဘဲ ေက်ာ္၍ ေက်ာ္၍ သိေနႀကသျဖင့္ .........ယင္းတုိ႔၏ သႏၱာန္၌ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ တဏွာ အတၱ ၊ မာန အတၱ ၊ ဒိ႒ိအတၱ မ်ား ပြား၍ ပြား၍ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ထို႔ေႀကာင္ ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည္ ့အတိုင္း စာ၏ အနတၱ အနက္တိုင္ေအာင္ သိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႀကသူမ်ား ၏ သႏၱာန္၌ တပ္မက္မႈမ်ား ၊ ေမာက္မာမႈမ်ား ၊ ငါတေကာေကာမႈမ်ား တည္း ဟူေသာ အတၱသည္ ပြား၍ ပြား၍ မလာဘဲ ပါး၍ ပါး၍ သြားမည္ ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ အရင္းရွင္စာေပ ကို ဖတ္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ ဆိုရွယ္လစ္စာေပကို ဖတ္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ မည္သည့္ စာေပကို ဖတ္.ဖတ္ စာကို ေရွ႕ က ႀကိဳ၍ ဖတ္သူမ်ား အတြက္ ဆရာဇီ၀ကသည္ ေဆးဖက္မ၀င္ေသာ သစ္ပင္ကို ရွာ၍ မေတြ႕ သကဲ႔သို႔ ေလာကအတြက္ အသံုးမ၀င္ေသာ စာေပကို ရွာ၍ ေတြ႕ရန္ခဲယဥ္း မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

 

စာကို အေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူမ်ား

စာကို အေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူမ်ားသည္ စာဖတ္ေသာ အခါ စာေပ၏ သဒၵါနက္ ( အဘိဓာ ) ကိုသာ သိသည္ ။ အေႀကာင္းအရာ ၏ အသြင္သ႑ာန္ ( ၀ါစၥ ) ကိုသာ သိသည္ ။ ထိုထက္ပို၍ မသိ ၊ စာေပ၏ အဓိပၸါယ္ နက္ ( လကၡဏာ ) ကို မသိ၊ အေႀကာင္းအရာ ၏ သေဘာတရား ( လကၡ် ) ကိုမသိ ။ ထိုသို႔မသိလ်ွင္ စာေရးသူ၏ ဆိုလိုရင္းအာေဘာ္နွင့္ စာေရးသူ၏ ေစတနာကို မသိဘဲ ရွိတတ္၏ ။ ထို အခါ စာကို ေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူသည္ စာေပကို အကိုးအကားျပဳ၍ လုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ေသာအခါ မ်ားစြာေသာ အက်ပ္အတည္း ႀကံဳရတတ္သည္ ။ တိုက္ရိုက္အကိုး အကား မေတြ႕ ရေသာအခါ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈ နယ္နိမိတ္ သည္ မ်ားစြာ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေလသည္ ။

 

စာေရးသူ ၏ ဆိုလိုရင္းအာေဘာ္နွင့္ စာေရးသူ၏ ေစတနာကို သိေသာ သူ မ်ား က စာေပအကိုးအကားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႀကေသာ အခါ စာေပကို ေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူသည္ သူသိေသာ စာေပ၏ သဒၵါနက္ ၊ အေႀကာင္းအရာ၏ ပံုသ႑ာန္ အကိုးအကားျဖင့္ အခုအခံျပဳ၍ ကန္႔ကြက္တတ္သည္ ။ျငင္းခံုတတ္သည္ ။ ထို႔ျပင္ သူ႕ကိုယ္သူ စာေပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္တတ္သူ ဟူ၍ ဂုဏ္ယူတတ္သည္ ။ ထိုကဲ႔သို႔ ျဖစ္ျခင္း မွာ တစ္ခုတည္းေသာ စာေပကို အတူတကြ ဖတ္ႀကသူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ပါလ်က္ စာေပ၏ အနက္ကို သိရာ၌ အခ်င္းခ်င္း ရပ္တည္ခ်က္ မတူေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္ ။

 

စာေပကိုေနာက္က လိုက္၍ ဖတ္သူသည္ သူသိေသာ စာေပ ၏သဒၵါနက္ ၊အေႀကာင္းအရာ ၏ပံုသ႑ာန္ကို တရားေသ စြဲကိုင္က ာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါ အစြဲအလမ္းႀကီးတတ္သည္ ။ ႀကီးေသာ အစြဲအလမ္းကို စြန္႔လည္း စြန္႔နိုင္ခဲသည္ ။ အစြဲအလမ္းႀကီးသူကို ( အာဓာ နဂၢါဟီ ) ဟူ၍ လည္းေကာင္း ၊ႀကီးေသာ အစြဲအလမ္း ကို စြန္႔န္ိုင္ခဲသူကို ( ဒုပၸဋိနိႆဂၢီ ) ဟုူ၍ လည္းေကာင္း က်မ္းဂန္မ်ား၌ သံုးစြဲသည္။

စာကိုေနာက္ကလိုက္၍ ဖတ္သူ၏ စာေပသိသည္ သညာဥာဏ္သိ အဆင့္မ်ွသာ ျဖစ္၍ ေလာက ၏ အစီးအပြား အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတၱကုိ အခိုင္အမာ အနွစ္သာရ ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အကိ်ဳးမ်ားသင့္ သေလာက္ အကိ်ဳးမ်ားမႈမရွိ ေခ်။

စာေပကို ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူမ်ား

စာေပကို ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူမ်ားသည္ စာဖတ္ေသာအခါ စာေပ၏ သဒၵါနက္ကို ေက်ာ္၍ အဓိပၸါယ္ နက္ကိုသိသည္ .။ အေႀကာငး္အရာ၏ အသြင္ သ႑ာန္ကိုေက်ာ္၍ သေဘာတရားကိုသိသည္ ။ ထိုအခါ စာကို ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူသည္ စာေရးသူ၏ ဆိုလိုရင္းကို သိသည္ ။ စာေရးသူ၏ ေစတနာကိုလည္း သိသည္ ။ ထိုသို႔သိလ်င္ စာေပကို အကိုးအကာားျပဳ၍ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာ ၌ ..အက်ဥ္းအက်ပ္ႀကံဳရမႈ နည္း ပါးသြားသည္ ။ စာေပကို ကိုးကားေသာအခါ လည္း တိုက္ရိုက္သဒၵါနက္ မကိုးကားေတာ့ဘဲ ၊ အဓိပၸါယ္ နက္ကိုသာ ကိုးကားသျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္နိမိတ္ သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ ။ ထိုအခါ စာေပ၏ သဒၵါနက္၊ အေႀကာငး္အရာ၏ အသြင္သ႑ာန္ ကို တရားေသ စြဲကိုင္မႈ မျပဳေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လာတတ္သည္ ။ သို႔ရာတြင္ စာေပ၏ ေႀကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ အနက္ ၊ အေႀကာင္းအရာ ၏ အနတၱ သေဘာကို သိေသာသူမ်ားနွင့္ မူ စာေပ အကိုးအကားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အထိုက္အေလ်ာက္ ျငင္းခံုမႈရွိတတ္ေသးသည္ ။

 

စာေပကိုရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူ၏ စာေပသိသည္ သမာဓိဥာဏ္သိ အဆင့္မ်ွသာ ျဖစ္၍ မိမိသိေသာ အသိဥာဏ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာအခါ အစြဲအလမ္းႀကီးမႈ လည္း ရွိတတ္ေသးသည္ .။ ႀကီးေသာ အစြဲအလမ္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ခဲယဥ္းမႈလည္း ရွိတတ္ေသးသည္ ။ ထိုကဲ႔သို႔ အစြဲအလမ္းႀကီးမႈနွင့္ ႀကီးေသာ အစြဲအလမ္းကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ခဲယဥ္းမႈသည္ အနတၱ သေဘာကို အေျခခံ၍ မေဆာင္ရြက္ဘဲ အတၱကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေႀကာင့္ျဖစ္သည္ ။ အတၱကုိ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ မိမိေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းဟူသမ်ွ၌ မိမိအလို အတိုင္း ျဖစ္ေစလိုေသာ သေဘာရွိလာသည္ ။ မိမိအလိုအတိုင္ းမျဖစ္ေပၚပါကလည္း စိတ္နွလံုး မသာယာမႈ ျဖစ္တတ္သည္ ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားအေပၚ၌ သူ႕ေႀကာင့္ ၊ငါ့ေႀကာင့္ ဟူ၍ အျပစ္ပံုခ်တတ္သည္ ။

 

မိမိေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္း၌ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာပါက အထင္ႀကီးမႈျဖစ္ေပၚတတ္သည္ ။ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးမႈသည္ က်မ္းဂန္ေ၀ါဟာရအရ ( အဓိမာန )ပင္ျဖစ္သည္ ။ (အဓိမာန ) ဟူသည္ မိမိ၌ မရွိဘဲလ်က္ ရွိသည္ ဟူေသာ အျမင္မွားမႈ ၊ မဟုတ္ဘဲလ်က္ ဟုတ္သည္ ဟူေသာ အျမင္မွားမႈ ျဖစ္သည္ ။ ထိုအျမင္မွားမႈ သည္ တဏွာ အတၱ ကို အေျခခံ၍ လည္း ျဖစ္တတ္သည္ ။ မာန အတၱကို အေျခခံ၍ လည္း ျဖစ္တတ္သည္ ။ ဒိ႒ိအတၱကို အေျခခံ၍ လည္း ျဖစ္တတ္သည္ ။ထိုကဲ႔သို႔ျဖစ္တတ္ျခင္း သည္ စာကို ရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူ၏ သမာဓိဥာဏ္ျဖင့္ အတၱကို အေျခခံေသာ အဓိမာန ေခၚ အျမင္မွားမႈ ကို မပယ္ေဖ်ာက္နုိင္ျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

ထုိ႔ေႀကာင့္ စာကိုရင္ေဘာင္တန္း၍ ဖတ္သူမ်ားသည္ စာဖတ္ေသာအခါ စာေပ၏ အဓိပၸါယ္ အနက္၊ အေႀကာင္းတရား၏ သေဘာတရား ။စာေရးသူ၏ ေစတနာကို သိ၍ ေလာကအက်ိုဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ..စာေပ၏ ေႀကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈအနက္ ( ဗ်ဥၹနာ ) ၊ အေႀကာင္းအရာ ၏ အနတၱသေဘာ( ဗ်ဂ်ၤ ) ကို မသိေသာေႀကာင့္ အတၱ ၏ အေနွာင္အဖြဲ႔ မွ မလြတ္ကင္းေသးသျဖင့္ မေအာင္ျမင္လ်င္ စိတ္နွလံုးမသာယာျခင္း ၊ အျပစ္ပံုခ်ျခင္းတို႔သာ ျဖစ္ေပၚျပီ း ေအာင္ျမင္လ်င္လည္ း မိမိ ကိုယ္ကို မိမိ လူေတာ္ ဟု အထင္မွားျခင္ း ( အဓိမာန ) တို႔ျဖစ္တတ္၏ ၊။

 

ထို႔ေႀကာင့္ ဤအဆင့္ တြင္လည္း အကိ်ဳးရသင့္သေလာက္ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္စြမ္းမရွိဟူ၍ ပင္ ဆိုရ၏ ..။

 

စာကိုေရွ႕ ကႀကိဳ၍ ဖတ္သူမ်ား

 

RSS Feed for this Blog    Comments Feed for this Post   

Comments

No one has commented yet.

 

Join this Group Now!

Forgot Password?

ေမတၱာေအးရိပ္
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Social

Your Status Not Logged-In